Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Trójstronnej zapewnił pracodawców i związki zawodowe, że będą mogli brać pełny udział w pracach w parlamencie nad pakietem antykryzysowym.

Pawlak zaproponował też, aby przedstawiciele strony społecznej (związkowcy i pracodawcy - PAP) w najbliższych dniach zebrali się w zespołach eksperckich i wypracowali wspólne stanowisko w tej kwestii. "Takie uzgodnienia znacznie usprawnią prace nad projektem" - powiedział.

Po zakończeniu obrad prezydium Komisji Trójstronnej minister pracy Jolanta Fedak powiedziała PAP, że elementy pakietu dotyczące elastycznego czasu pracy, umów na czas określony oraz dofinansowania szkoleń pracowników, na pewno wejdą w życie przed wakacjami.

Związkowcy zażądali od rządu równoczesnych prac, obok prac parlamentarnych, nad socjalnymi elementami pakietu, takimi jak negocjacyjny system wynagrodzeń, czy zasady dochodzenia w najbliższych latach do płacy minimalnej na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Pakiet antykryzysowy to zmiany przede wszystkim w prawie pracy, które w połowie marca zaproponowali pracodawcy i pracownicy. Większość z nich ministerstwo pracy przełożyło na projektu ustawy, który w ubiegłym tygodniu przyjął rząd. Zmiany dotyczą m.in. zawierania umów na czas określony, elastycznego czasu pracy i dofinansowania dla firm, które znalazły się w kłopotach finansowych.

Reklama