Z przedstawionego przez Grupę ENERGA planu wynika, że wydatki inwestycyjne zostaną podwojone. O ile w ubiegłym roku wyniosły one w całej Grupie ENERGA ponad 650 mln zł, to w tym roku kwota ta może przekroczyć 1 miliard 300 milionów złotych, co oznacza wzrost o 100 procent.

- W tym roku chcemy przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i jakość dostaw energii do naszych klientów, a także przyłączyć tysiące nowych. Jednak sporą część środków przeznaczamy na zaplanowane w naszej strategii i startujące w tym roku inwestycje związane z wytwarzaniem energii - mówi cytowany w komunikacie Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA. - Inwestycje te chcemy sfinansować z własnych środków, m.in. z EBITDY z tego roku, jak również z pozyskanych od międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak EBOiR czy Europejski Bank Inwestycyjny - dodał.

Bezpieczeństwo dostaw

Ponad połowę z tej sumy, ok. 750 mln zł, pochłoną inwestycje w spółce ENERGA-Operator. To budżet większy o ponad 23 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. 500 mln zł, czyli o 25 proc. więcej niż w roku ubiegłym, przeznaczone będzie na rozbudowę infrastruktury technicznej umożliwiającej przyłączanie nowych odbiorców, 130 mln zł - na modernizację sieci i urządzeń energetycznych, a 125 mln zł - na rozwój łączności i systemów informatycznych, w tym związanych ze zdalnym odczytem oraz zakup gotowych dóbr inwestycyjnych.

"Priorytety budżetowe wynikają z potrzeb. Ponad dwukrotnie większe nakłady występują w sferze przyłączenia odbiorców przemysłowych i farm wiatrowych, zwłaszcza z terenu Słupska i Koszalina" - podkreśla Rafał Czyżewski, wiceprezes ds. inwestycji w spółce ENERGA-Operator.

Reklama

W roku 2009 ENERGA-Operator planuje wybudowanie ponad 2 tysięcy kilometrów linii wszystkich poziomów napięć oraz budowę lub modernizacje 30 stacji WN/SN i ponad 600 stacji SN/nn. W wyniku tych inwestycji spółka będzie mogła przyłączyć do swojej sieci ok. 35 tysięcy nowych odbiorców. Oprócz budownictwa mieszkaniowego są to duże inwestycje przemysłowe czy infrastrukturalne, w tym np.: fabryka mebli IKEA w Wielbarku k. Szczytna (oddział w Olsztynie) hala produkcyjna międzynarodowej firmy dystrybucji budowlanej Saint Gobain (Oddział w Kaliszu) Zakład Produkcji Wyrobów z Elastomeru SAMINEX z Kurzętnika (Rejon Dystrybucji Brodnica).

Do końca czerwca 2009 roku zostanie oddana do eksploatacji linia średniego napięcia z przewodami wysokotemperaturowymi (tzw. niskozwisowymi) na trasie Koszalin-Mielno-Unieście. Mają one większą o 100% przepustowość od tradycyjnych przewodów. Jest to pierwsza i jedyna w kraju taka inwestycja, która umożliwi przyłączenie nowych odbiorców w nadmorskich miejscowościach turystycznych.

Spory udział w budżecie inwestycyjnym mają przyłączania odbiorców farm wiatrowych. Dzięki temu, w tym roku do sieci ENERGI popłynie zielona energia z farm w Karścinie-Pobłociu pod Gościnem (jedna z największych farm wiatrowych w Polsce), Tychowie pod Koszalinem oraz Drzeżewa koło Słupska. W maju tego roku zakończono także prace przyłączeniowe do sieci ENERGI-Operator elektrowni biogazowej Koczała-Poldanor w Koczale.

Z kolei plan wydatków na modernizację pozwoli na kontynuację programu obniżania strat sieciowych oraz poprawę jakości i niezawodności dostaw energii. W tym roku spółka planuje zmodernizować 266 stacji i 255 km sieci wszystkich poziomów napięć oraz wymienić 756 transformatorów.

Więcej prądu

Drugą pod względem wielkości inwestycji spółką w Grupie jest ENERGA Elektrownie Ostrołęka. Plany inwestycyjne zamykają się kwotą blisko 200 mln zł. Większość nakładów pochłoną przygotowania do budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1000 MW, którego ukończenie planowane jest na 2015 r. oraz na inwestycje związane z redukcją tlenków azotu czy modernizacją wywrotnicy wagonowej służącej do wyładunku węgla . Z kolei w spółce ENERGA Elektrownie Wodne Straszyn plan zakłada wydatki rzędu ponad 100 mln zł, głównie na modernizację elektrowni wodnej we Włocławku oraz elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie. W związku z tym, że elektrownia w Żydowie świadczy usługi na rzecz PSE-Operator, inwestycja, szacowana na ponad 50 mln zł, w istotny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa całego Krajowego Systemu Energetycznego, a w szczególności północnej Polski.

W pozostałych spółkach wytwórczych (m.in. ENERGA Elektrociepłownia Elbląg czy projekt Energa PROGAZ) łączna kwota na inwestycje przekroczy 100 mln zł.

Ponad 200-procentowy wzrost nakładów inwestycyjnych zaplanowany został w obszarze obsługi klienta. W spółce ENERGA Obsługa i Sprzedaży obejmie on m.in.: modernizację centrum wydruków masowych wprowadzenie nowych produktów usprawnienie bilingu i uproszczenie faktur wprowadzenie e-BOK-u budowę wzorcowego Biura Obsługi Klienta.