Zmiany wynikają z wchodzącego we wtorek w życie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu.

Jak przypomniał w swoim komunikacie resort, opłaty za wydanie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów nie były zmieniane od 2004 r., a za wydanie prawa jazdy - od 2002 r. Teraz zostały one podwyższone z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (odpowiednio w latach 2004-2008 r. lub 2002-2008) i prognozy wzrostu tego wskaźnika w 2009 r.

Za wydanie dokumentów związanych z rejestracją pojazdów trzeba będzie zapłacić od 13 proc. do 20 proc. więcej niż dotychczas. Dowód rejestracyjny będzie kosztował 54 zł (dotychczas 48 zł), komplet nalepek legalizacyjnych 12,5 zł (dotychczas 11 zł), pozwolenie wydawane przy czasowej rejestracji pojazdu z urzędu 13,5 zł (dotychczas 12 zł) na 13,50 zł, zaś przy czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu - 18,5 zł (dotychczas 16,5 zł).

Krajowe prawo jazdy będzie kosztowało 84 zł (dotychczas 70 zł). Za prawo jazdy międzynarodowe trzeba będzie zapłacić 30 zł (dotychczas 25 zł), a za pozwolenie na kierowanie tramwajem 24 zł zamiast dotychczasowych 20 zł. Nie ulegają natomiast zmianie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych. Standardowe tablice nadal będą kosztowały 80 zł, a indywidualne (ze specjalnym napisem czy wybranym numerem) - 1 tys. zł.

Reklama

Także od wtorku zmieniają się zasady rejestracji pojazdów pochodzących ze Szwajcarii oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Ich właściciele, chcąc zarejestrować taki pojazd w Polsce, nie będą już musieli tłumaczyć na język polski dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą. Dotychczas tłumaczenie takie musiało być wykonane przez tłumacza przysięgłego.