Średnia cena obligacji wyniosła 892,80 zł przy cenie minimalnej na poziomie 892,44 zł i średniej rentowności na poziomie 4,895 proc.

Na poprzednim przetargu tych papierów, 10 lutego, Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o wartości 5 500 mln zł oraz 1.100 mln zł na przetargu uzupełniającym z oferty wynoszącej 3 500-5 500 mln zł.

Średnia cena obligacji wyniosła 887,95 zł przy cenie minimalnej na poziomie 887,75 zł i średniej rentowności na poziomie 4,972 proc.