W sobotniej katastrofie pod Smoleńskiem zginął prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek. Jak podał NBP w komunikacie, jego obowiązki wykonuje pierwszy zastępca prezesa Piotr Wiesiołek.

"Narodowy Bank Polski funkcjonuje w sposób niezakłócony i realizuje wszystkie ustawowe zadania banku centralnego" - napisano w sobotnim komunikacie NBP.

Ustawa o NBP stanowi, że 6-letnia kadencja prezesa banku centralnego wygasa m.in. z powodu jego śmierci. Wtedy zastępuje go wiceprezes - pierwszy zastępca.

Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP. Obejmuje on obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi.

"Poruszony ogromem tragedii, która wydarzyła się w Smoleńsku, zarząd Narodowego Banku Polskiego oddał hołd pamięci wszystkim ofiarom katastrofy, w której - w świetle dostępnych informacji - zginęli m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Stanisław Skrzypek" - podano.

RPP wybierze w poniedziałek prowadzącego najbliższe obrady

RPP wybierze w poniedziałek spośród swojego składu prowadzącego najbliższe obrady. Wiceprezes Wiesiołek nie wchodzi w skład RPP i nie będzie jej przewodniczącym - poinformowały w sobotę PAP członkinie RPP Elżbieta Chojna-Duch i Anna Zielińska-Głębocka.

"Według regulaminu RPP w trakcie nieobecności przewodniczącego RPP, Rada spośród swoich członków, w obecności co najmniej 5 członków, w głosowaniu tajnym wybiera prowadzącego posiedzenia RPP. W poniedziałek wyłonimy prowadzącego najbliższe posiedzenie RPP" - powiedziała Elżbieta Chojna-Duch.

"Prezes Wiesiołek jest p.o. prezesem, nie przejmuje prerogatyw przewodniczącego RPP" - dodała.

"Z pewnością nie będzie paraliżu prac RPP, gdyż harmonogram najbliższych posiedzeń jest już przyjęty i obowiązuje" - dodała.

"Prowadzący może być wybrany na jedno posiedzenie, bądź na następne, ta sama osoba nie musi prowadzić wszystkich posiedzeń" - powiedziała Chojna-Duch.

"Na poniedziałek na 11.00 zwołane jest posiedzenie RPP, pierwszym punktem będzie wybór przewodniczącego Rady, którego członkowie dokonają spośród swojego grona, zostało to uzgodnione z wiceprezesem Wiesiołkiem" - powiedziała Anna Zielińska-Głębocka.

"W sobotę zebrał się zarząd NBP, wszystkie zadania są realizowane, nie ma żadnego zagrożenia dla stabilności NBP" - dodała.

Piotr Wiesiołek - życiorys

Piotr Wiesiołek urodził się 28 lutego 1964 r. w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył także studium podyplomowe "Pieniądz i Bankowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach dziewięćdziesiątych odbył szereg szkoleń specjalistycznych w europejskich bankach centralnych w takich dziedzinach, jak zarządzanie rezerwami dewizowymi, zarządzanie aktywami i pasywami oraz rynki papierów wartościowych.

Karierę bankową rozpoczął w 1992 r. jako analityk portfeli papierów wartościowych. Jest specjalistą w dziedzinie zarządzania aktywami. Ma w tej dziedzinie zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktykę zdobytą w komercyjnych bankach europejskich i amerykańskich, m.in. Deutsche Bank AG i JPMorgan oraz bankach centralnych: Bank of England, De Nederlandsche Bank czy Narodowy Bank Belgii (Nationale Bank van Belgie).

W latach 1992-1996 Wiesiołek pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się analizą dochodowości i zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w Departamencie Operacji Zagranicznych. Następnie pełnił funkcję wiceprezesa w bankach komercyjnych, a od 2001 r. był wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska, odpowiedzialnym m.in. za Departament Skarbu. W BOŚ pełnił także funkcję Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

6 marca 2008 r., postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, został powołany na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa NBP.