Z badania sytuacji na rynku kredytowym, w którym NBP przepytuje bankowców na temat stanu obecnego i prognoz dotyczących sytuacji na rynku kredytów, wynika, że sektor finansowy bardzo optymistycznie patrzy w przyszłość. Według uczestników tzw. komitetów kredytowych przedsiębiorcy mają częściej zgłaszać się po kredyt krótkoterminowy.
Pytanie brzmi, czy oczekiwania bankowców nie rozminą z rzeczywistością. Tak było w poprzednich kwartałach, kiedy odsetek banków oczekujących większego popytu na kredyty ze strony firm przekraczał 40 czy 50 proc., a potem okazywało się, że popyt spadał.

>>> Polecamy: Kredyt bankowy dla firmy - dobro coraz trudniej dostępne

Przykład można zaczerpnąć z najnowszego raportu banku centralnego – w przypadku kredytów krótkoterminowych banki w I kwartale odnotowały spadek popytu, choć na koniec IV kwartału 20 proc. banków oczekiwało ożywienia. Podobnie nie sprawdziły się przewidywania bankowców dotyczące kredytów długoterminowych. Najnowsze dane – za marzec – pokazały, że firmy znów spłaciły więcej kredytów, niż zaciągnęły, a wartość portfela kredytów spadła nominalnie aż o 4 mld zł.
Reklama
Z drugiej strony to marzec zdaniem bankowców był miesiącem, w którym liczba wniosków kredytowych znacząco wzrosła. Jest więc szansa, że najbliższe miesiące przyniosą odwrócenie spadkowej tendencji na rynku kredytów dla firm, trwającej od początku kryzysu.
Ponadto w I kwartale, po raz pierwszy od ponad roku, rosnące zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji miało wpływ na wzrost popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw. Czynnik ten został wymieniony przez ok. 30 proc. banków z grona tych, które odczuły wzrost zapotrzebowania na finansowanie ze strony firm. Znaczny wpływ na wzrost popytu miało też zapotrzebowanie na finansowanie związane z restrukturyzacją zadłużenia.
Na zwiększenie liczby i wartości udzielanych kredytów może mieć także wpływ dalsze łagodzenie polityki kredytowej w odniesieniu do firm. Daleko idących wniosków jednak nie można wyciągać na podstawie tych deklaracji, bo proces łagodzenia kryteriów trwa już od pół roku, a jak pokazują twarde dane, odzwierciedlenia tego w zwiększeniu akcji kredytowej na razie brak.
Zgodnie z raportem NBP silniejsze złagodzenie ma dotyczyć kredytów dla dużych firm. Tradycyjnie, podobnie jak w poprzednich kwartałach, banki zapowiadają większe złagodzenie w przypadku kredytów krótkoterminowych.
ikona lupy />
Wzrośnie popyt na długoterminowe kredyty / DGP