Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3316,38 zł w I kw. 2010 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Oznacza to, że wynagrodzenie w tym okresie zwiększyło się o 2,2 proc. wobec poprzedniego kwartału, kiedy wskaźnik ten wyniósł 3243,60 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2009 r. wyniosło 3185,61 zł.