Oznacza to, że wynagrodzenie w tym okresie zwiększyło się o 2,2 proc. wobec poprzedniego kwartału, kiedy wskaźnik ten wyniósł 3243,60 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2009 r. wyniosło 3185,61 zł.