Jak napisano w komunikacie wydanym przez agencję, decyzja o podniesieniu ratingu jest powodowana wejściem kraju do strefy euro, które „powinno zredukować ryzyko kursowe i zwiększyć dostęp Estonii do europejskich rynków kapitałowych”.

Deficyt budżetowy Estonii w zeszłym roku wyniósł 1,7 proc. PKB, a relacja długu publicznego do PKB wyniosła 7,2 proc. PKB.