- Stany Zjednoczone powinny rozważyć pełną nacjonalizację systemu finansowania hipotek. Twierdzenie, że na rynku jest dużo miejsca na finansowanie inwestycji mieszkaniowych w przyszłości jest nierealistyczne – powiedział Gross na konferencji w amerykańskim Departamencie Skarbu. Słowa zarządzającego Pacific Investment Management Co. nie znalazły aprobaty wśród inwestorów i urzędników zgromadzonych na konferencji, którzy zgodnie opowiadają się za zmniejszeniem roli rządu.

Fundusz Grossa zarobił 1,7 mld dol. w 2008 r. zajmując pozycje przeciwko bankowi hipotecznemu Fannie Mae i Freddie Mac, który został przejęty przez amerykański rząd. Gross chwalił wtedy posunięcie ówczesnego sekretarza Skarby Henry’ego Paulsona. Teraz musi skonfrontować stanowisko z następcą Paulsona Timothym Geithnerem, który wyraźnie opowiada się przeciwko zwiększaniu zaangażowania w znacjonalizowanym banku.

W całej branży nie ma jednak powszechnego konsensusu co do sposobu ratowaniu rynku mieszkaniowego, wartego dziesiątki miliardów dolarów rocznie. Podczas gdy decydenci miotani są rozterkami jak uzdrowić system, stopa własności domów spadła w drugim kwartale do 66,9 proc. – najniższego poziomu od 1999 r.

Bill Gross jest założycielem i zarządzającym Pacific Investment Management Co. (PIMCO), który zarobił 1,7 mld dol. zajmując pozycje przeciwko bankom Fannie Mae i Freddie Mac. / Bloomberg
Timothy Geithner, sekretarz Skarbu USA, opowiada się za zmniejszeniem zaangażowania rządu na rynku finansowym. / Bloomberg