Liczba ludności w wieku produkcyjnym stanowiła 64,5 proc. populacji - tyle samo, co w 2009 r., a przedprodukcyjnym stanowiła 18,6 proc. wobec 19 proc. w 2009 r.

Jednocześnie GUS podał, że w końcu 2010 r. ludność Polski liczyła prawie 38 mln 204 tys. osób, czyli o ok. 36 tys. więcej niż przed rokiem. Tempo przyrostu ludności było dodatnie i wynosiło 0,1 proc. (w 2009 r. wyniosło 0,08 proc.).