Oferta prywatna obejmowała 1.000.000 akcji. Papiery zostały objęte przez 16 podmiotów, po cenie emisyjnej 1,3 zł za akcję.

Akcept Finance zajmuje się działalnością finansową, świadczy usługi factoringu należności, udziela krótkoterminowych pożyczek.