Stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec lutego 2011 r. wynosił łącznie 3 mld 979,4 mln euro, czyli 15 mld 823,3 mln złotych.

Ministerstwo Finansów zapłaciło w marcu 2011 roku równowartość 66,0 mln euro kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 195,3 mln euro odsetek - podał resort finansów w komunikacie.

Deficyt budżetu państwa po marcu 2011 roku wyniósł 17 mld 321,4 mln zł, co daje 43,1 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 80 mld 036,9 mln zł, czyli 25,5 proc. kwoty 313 mld 344,4 mln zł planowanej na 2011 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 62 mld 715,5 mln zł, czyli 23,0 proc. planu rocznego wynoszącego 273 mld 144,4 mln zł.

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za marzec w wysokości ok. 2.430,0 mln zł. ** część oświatowa subwencji ogólnej za kwiecień wynosi - 2.823,3 mln zł.