Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,82 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 14,45 mln zł wobec 7,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku spółka miała 0,44 mln zł straty netto wobec 0,19 mln zł zysku rok wcześniej.