Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,65 mln zł wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 34,13 mln zł wobec 23,89 mln zł rok wcześniej.