Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 715 mln euro i w porównaniu do marca 2010 r. pogłębiło się o 296 mln euro.

Skumulowany eksport towarów w okresie 12 miesięcy wzrósł o 18,8% r/r do 126.041 mln euro, a import zwiększył się o 21,4% r/r do 132.469 mln euro.