"Ministerstwo Gospodarki oczekuje, że w całym 2011 r. gospodarka będzie się rozwijała w tempie przekraczającym 4 proc. (4,2 proc.). Zgodnie z szacunkami GUS, PKB w I kwartale 2011 r. był wyższy o 4,4 proc. w porównaniu z I kwartałem 2010 r." - głosi komunikat.

W I kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (4,5 pkt proc. udziału we wzroście). Szybciej niż zakładali eksperci resortu wzrastało spożycie indywidualne (o 3,9 proc.). Dynamicznie rosły także nakłady inwestycyjne - o 6,0 proc., podano także.

"4,4 proc. wzrostu PKB to bardzo dobry wynik. Najbardziej cieszy 6 proc. wzrost inwestycji, co wskazuje na rosnącą aktywność gospodarczą w tym okresie i dobrze rokuje na przyszłość" - powiedział wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, cytowany w komunikacie. Po opublikowaniu danych o PKB za I kw. resort finansów podtrzymał prognozę - zgodną z zapisami projektu budżetu 2012 - tegorocznego wzrostu PKB na poziomie 4,0 proc.