Na rynku SPW doszło do lekkich (3-4 pkt) wzrostów rentowności na fali pogorszenia nastrojów na globalnych rynkach finansowych. Nie pomogły weekendowe informacje, iż EBC będzie "aktywnie wprowadzać w życie" program zakupu obligacji rządowych mający pomóc w walce z rozszerzającym się kryzysem zadłużeniowym w strefie euro. Choć już w poniedziałek z rana EBC przeprowadził wyczekiwaną interwencję, skupując włoskie i hiszpańskie obligacje (rentowności 10Y papierów spadły o około 100 pb), to jednak na rynku szybko pojawiły się spekulacje, iż działania banku mogą być niewystarczające w dłuższym okresie czasu, a ponadto zakupy ECB to nic innego jak „luzowanie ilościowe”, a to oznacza, że bank centralny może nie być skłonny do kolejnych zakupów.

Tymczasem, pomimo decyzji S&P o obniżeniu ratingu USA wyraźnie w dół szły rentowności amerykańskich obligacji, co pokazało, że nadal są one uważane za bezpieczne aktywo i zainteresowanie tymi papierami wciąż pozostaje duże. Rentowność benchmarkowych 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła do najniższej wartości od stycznia 2009 roku. Historycznie najniższą rentowność zanotowały też obligacje 2-letnie USA.

Na rynku krajowym najważniejszym wydarzeniem nadchodzących dni będzie aukcja obligacji skarbowych (10.08) Jak podano w komunikacje do sprzedaży wysławione zostaną oprócz dotychczasowych benchmarków 2- i 5-letnich nowe obligacje OK0114, aby dodatkowo zwiększyć elastyczność w kształtowaniu podaży papierów skarbowych w bieżącym roku w niepewnym otoczeniu zewnętrznym. Podaż papierów ma mieścić się we wcześniej ustalonym przedziale 2,0-5,0 mld PLN. Ponadto, jak poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w MF Piotr Marczak, do końca 2011 roku resort może już więcej nie wyemitować nie tylko bonów (jak zapowiadano wcześniej), ale i obligacji dwuletnich. Środowy przetarg obligacji serii OK może więc być ostatnim przetargiem sprzedaży, na którym wystawione zostaną zarówno stare jak i nowe „dwulatki”. Zasadność sprzedaży tych obligacji pojawi się jednak, gdyby na polski rynek długu docierały silniejsze negatywne impulsy z rynków zagranicznych.

W kontekście najbliższych perspektyw krajowego rynku długu kluczowa będzie w tym tygodniu publikacja danych nt. inflacji CPI (12.08). Rynek spodziewa się lekkiego wzrostu do 4,3% r/r z 4,2% r/r w czerwcu. Następnie poznamy wielkość zatrudnienia i płace (17.08), dynamikę produkcji przemysłowej i inflację PPI (18.08), inflacje netto (19.08).

Źródło nieznane

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.