"Dyrektor Departamentu Emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Budostal-5 SA w związku z ofertą publiczną akcji serii C, D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 2.624.050 akcji na okaziciela serii A, 521.400 akcji serii B, 4.400.000 akcji na okaziciela serii C, akcji serii D i E oraz praw do akcji serii E" - głosi komunikat.

Oferującym jest Noble Securities Dom Maklerski. Prospekt został sporządzony w związku z planowana ofertą nie więcej niż 3.700.000 akcji serii E oraz do 2.000.000 akcji sprzedawanych serii C i D, podała także Komisja.

"Parkiet" informował w ub. tygodniu, że Z nieoficjalnych informacji wynika, Budostal-5 może liczyć na pozyskanie z emisji akcji ponad 10 mln zł. Przed debiutem na NewConnect (który miał miejsce w czerwcu 2010 r.) spółka pozyskała ponad 2 mln zł, przypomina gazeta. "P" cytował też prezesa spółki Marka Leśniaka, który powiedział, że obecnie nie potrafi podać przybliżonego harmonogramu oferty. Zapewnił jednak, że Budostal-5 na pewno nie ruszy z nią "wbrew rynkowi".

W I poł. 2011 r. spółka miała 1,46 mln zł straty netto wobec 1,06 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 42,35 mln zł wobec 21,09 mln zł. Na początku sierpnia br. spółka sprzedała obligacje z terminem wykupu 30 września 2013 roku za kwotę nieco ponad 2 mln zł netto.

Jak informowała spółka, emisja obligacji "stanowiła realizację jednego z elementów planu restrukturyzacji finansowej poprzez uzyskanie dodatkowego sposoby finansowania działalności poprzez kapitały średnio i długoterminowe".