„Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PBS Finanse w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw do akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G" – czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Dom Maklerski IDM.

Prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną 52.260.000 akcji serii G. Papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym: 52.260.000 akcji serii G, nie więcej niż 52.260.000 akcji serii G, nie więcej niż 52.260.000 PDA serii G, 52.260.000 praw poboru akcji serii G. Na swojej stronie internetowej PBS Finanse podaje, że strategia spółki zostanie powiązana i oparta na potencjale gospodarczym większościowego akcjonariusza, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Będzie ona skoncentrowana na szeroko rozumianych usługach finansowych w trzech obszarach: pośrednictwo kredytowe, szybka pożyczka, leasing finansowy.