W dniu wydania rekomendacji jedna akcja kosztowała 63,75 zł, zaś w czwartek po godz. 10-tej kurs akcji wynosił 68,65 zł, po spadku o 0,22% wobec ostatniego zamknięcia.

"Nasza wycena spółki zmniejszyła się znacząco w stosunku do ostatniego raportu, co spowodowane jest dwoma głównymi czynnikami. Wycena porównawcza zmniejszyła się na skutek sierpniowej korekty na rynkach akcji, natomiast najważniejszym powodem spadku wyceny metodą DCF był gwałtowny wzrost rentowności ukraińskich obligacji rządowych, która jest dla nas podstawą do wyliczenia stopy dyskontowej. W przypadku papierów o rocznym terminie zapadalności rentowność wynosi obecnie 10,7% w porównaniu z 7,7% w czerwcu. Uważamy jednak, że perspektywy spółki wciąż są dobre, w kolejnych latach możliwa jest kontynuacja dynamicznej poprawy wyników, a wskaźnik P/E 2011/2012 kształtuje się na poziomie 7,1. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki utrzymujemy rekomendację akumuluj dla akcji Kernela" - podano w raporcie.