Z dotychczas opublikowanych wskaźników oddających zmiany poziomu cen konsumpcyjnych w pięciu landach wynika, że wyłącznie w Brandenburgii poziom cen konsumpcyjnych wykazał ujemną dynamikę miesiąc do miesiąca. W Nadrenii -Westfalii, Hesji i Saksonii inflacja CPI wyniosła 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym. W każdym regionie wyraźnie przyspieszyła inflacja w ujęciu rocznym.

Konsensus zakłada dynamikę CPI dla całych Niemiec na poziomie -0,1 proc. m/m i utrzymanie wskaźnika w ujęciu rocznym na poziomie 2,4 proc. Prognozy zakładają wskaźnik HICP na poziomie

2,6 proc. rok do roku. Dane z poszczególnych landów mogą sugerować jednak nieoczekiwany wzrost inflacji. W tym kontekście bardzo istotny będzie niemal liniowo skorelowany z danymi dla całych Niemiec odczyt z Badenii-Wirtembergii. Taki scenariusz stałby na drodze szybkiemu luzowaniu polityki pieniężnej przez ECB, a w ostatnich dniach pojawiły się głosy, że stopy procentowe powinny być obniżone już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na szóstego października. Nieoczekiwany wzrost inflacji w Niemczech może zatem wesprzeć siłę euro.

Źródło nieznane