DSS szacują, że zysk EBITDA na poziomie grupy w okresie 3 kwartałów br. wyniósł 126,7 mln zł i 34,0 mln zł za III kwartał br. Zysk operacyjny wyniósł odpowiednio 98,9 mln zł i 23,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży 330,2 mln zł i 162,5 mln zł.

"Wyniki trzeciego kwartału zawierają rozliczenie pierwszych miesięcy realizacji kontraktu na dokończenie budowy odcinka C autostrady A2 Stryków-Konotopa. Jest to największy kontrakt w portfelu Grupy i tempo jego realizacji w istotny sposób wpływa na rentowność Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że ze względu na fakt, iż prezentowane skonsolidowane wyniki mają charakter szacunkowy, ostateczne dane za trzy kwartały 2011 r. mogą ulec zmianie. DSS miały 51,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 11,10 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 75,46 mln zł wobec 5,26 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 167,64 mln zł wobec 45,72 mln zł rok wcześniej.

Po opublikowaniu wyników za I półr. br., DSS podtrzymały prognozę na cały 2011 rok, zakładającą wzrost zysku netto do 50 mln zł przy wzroście przychodów do 560,7 mln zł. Prognoza DSS przewiduje ponadto wypracowanie zysku operacyjnego w wysokości 80,76 mln zł i zysku EBITDA w wysokości 110,75 mln zł.