Producent części samochodowych Automotive Components Europe (ACE) miał 0,12 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2011 roku wobec 0,85 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,05 mln euro wobec 0,77 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 22,76 mln euro wobec 20,11 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 1,63 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 2,24 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 75,43 mln euro wobec 64,03 mln euro.