Jak powiedział szef rządu tuż przed posiedzeniem, ma ono na celu "podjęcie działań przygotowawczych, prewencyjnych".

"Na razie mamy stosunkowo dobry rok, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenie z poprzednich lat, musimy mieć pełną informację dotyczącą potencjalnych zagrożeń kryzysowych" - zaznaczył.

Wśród tematów, które zostaną poruszone na posiedzeniu, premier wymienił m.in. przygotowanie do zimy na drogach, kolei i bezpieczeństwo energetyczne.