Roczna cena docelowa została wyznaczona na poziomie 4 zł, o 2,4 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 4,1 zł.

W dniu wydania raportu na zamknieciu sesji w Warszawie akcje POLIMEXMS kosztowały 1,48 zł, co w porównaniu z wyceną analityków oznacza 170 procentowy potencjał wzrostowy.