W listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ujęciu rocznym o 4,8% wobec 4,3% w październiku, czyli znacznie bardziej niż się tego powszechnie spodziewano, a miesiąc do miesiąca wskaźnik CPI poszedł w górę o 0,7%, czyli o tyle samo co miesiąc wcześniej i także w większym stopniu niż oczekiwano. Średnia prognoz rynkowych wskazywała na to, że w ubiegłym miesiącu inflacja wyniosła r/r od 4,4% do 4,5%, a w ujęciu miesięcznym była równa 0,3%.

Inflacja niezmiennie rzutuje na lokaty

Listopad był już jedenastym z rzędu miesiącem z realnym ujemnym oprocentowaniem założonych rok wcześniej lokat. Choć nominalnie na zdeponowanych w listopadzie 2010 r. na okres 12 miesięcy środkach finansowych zarobiliśmy średnio 4,19% (dane NBP), to realnie, tj. po odjęciu od tego zysku podatku Belki oraz po skorygowaniu go następnie o wskaźnik inflacji, straciliśmy na nich 1,41%. To znacznie więcej niż w październiku, kiedy to było -0,93%, ale też minimalnie mniej niż w maju br., kiedy to przy 5,0% r/r, rekordowej od sierpnia 2001 r. inflacji realna strata z rocznych lokat wyniosła 1,45% i była największa od sierpnia 2008 r.

Rozważając w tej chwili założenie rocznej lokaty i przyjmując inflację na koniec przyszłego roku dla bezpieczeństwa na obecnym 4,8% poziomie, jej oprocentowanie musi być równe co najmniej 5,93% w ujęciu brutto, jeśli się chcemy tylko i wyłącznie ustrzec się przed wzrostem cen lub też wyższe, jeżeli planujemy coś dodatkowo na swoich środkach finansowych zarobić.

Z kolei jeśli przyjąć do obliczeń zakładany przez NBP w listopadowej centralnej ścieżce projekcji inflacji poziom wskaźnika cen konsumenta CPI na przyszły rok na poziomie 3,1% r/r, wysokość minimalnego koniecznego do uzyskania oprocentowania lokaty jest już mniejsza o 2,1 pkt proc. i równa 3,83%.

Reklama

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.