Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 22,97 mln zł wobec 23,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 131,14 mln zł wobec 124,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 19,14 mln zł zysku netto wobec 16,73 mln zł zysku rok wcześniej.