Spółka wprowadzi do obrotu 445 tys. akcji serii C.

Internet Union prognozuje osiągnięcie w 2012 r. 3,1 mln zł przychodu oraz 880 tys. zł zysku netto.

Autoryzowanym doradcą Internet Union jest Prometeia Capital.

Początki firmy sięgają 2003 roku, natomiast spółka akcyjna Internet Union została zawiązana w kwietniu 2011 roku. Operatorami sieci internetowej IU są należące do spółki trzy niezależne marki: Moico - oferująca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych, Seev - dostawca rozwiązań komunikacyjnych dla biznesu oraz AER Network - operator szybkiego internetu radiowego.