Zysk netto Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniósł 2,871 mln zł w I kw. wobec 4,025 mln zł rok wcześniej, przy przychodach 10,305 mln zł w porównaniu z 15,024 mln zł w I kw. 2011 r., poinformowała spółka w komunikacie.

„Spadek zysku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z mniejszej bazy aktywów pod zarządzaniem, co zostało spowodowane załamaniem koniunktury rynkowej w III kwartale 2011 r." – powiedział wiceprezes Piotr Płuska, cytowany w komunikacie.

Płuska zaznaczył, że pierwszy kwartał był bardzo udany jeśli chodzi o uzyskane wyniki inwestycyjne i tym samym wysokość rezerw na opłatę zmienną za zarządzanie.

Jednak ostateczna wartość success fee zależeć będzie od wyników inwestycyjnych w kolejnych kwartałach i wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec br.

W wynikach spółki za I kwe. nie rozpoznano opłaty zmiennej za zarządzanie (success fee), która jest rozliczana na koniec każdego roku. Wartość środków płynnych na koniec I kw. wynosiła ponad 30 mln zł. Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosły do 1,58 mld zł w I kw. wobec 1,41 mld zł na koniec grudnia 2011 r.