PGE

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzje o udzieleniu pozwoleń PGE w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp na morzu dla trzech lokalizacji budowy morskich farm wiatrowych - podała PGE Energia Odnawialna w komunikacie prasowym. O zgody wnioskowały spółki celowe z Grupy Kapitałowej PGE: EW Baltica-1, EW Baltica-2 oraz EW Baltica-3. "Spółki celowe realizujące Program Offshore PGE wystąpiły do Ministra Infrastruktury z wnioskami o wydanie ww. pozwoleń w październiku 2011 r. Łączna moc planowanych inwestycji PGE na Morzu Bałtyckim związanych z budową morskich farm wiatrowych wynosi 3450 MW" - napisano w komunikacie.

Resbud

Resbud zapowiada, że w ciągu następnych 12 miesięcy zatrudnienie w spółce ulegnie znacznemu obniżeniu - podała spółka przy okazji publikacji stanowiska zarządu w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez Atlantis. "Zarząd Emitenta informuje, że do dnia sporządzenia niniejszej opinii ogłoszenie wezwania na akcje Emitenta nie miało żadnego wpływu na zatrudnienie w spółce Emitenta. Jednakże w związku z przyjętą przez Spółkę strategią obniżania kosztów prowadzonej działalności należy spodziewać się, że w ciągu następnych 12 miesięcy zatrudnienie w Spółce ulegnie znacznemu obniżeniu" - podała spółka.

Reklama

Zarząd Resbudu jest też zdania, że w najbliższym czasie znacznej poprawie ulegnie sytuacja finansowa spółki w związku z pośrednimi zmianami w akcjonariacie. Na początku kwietnia Atlantis wezwał do sprzedaży 5.151 akcji Resbudu, dających 0,61 proc. głosów po 20 zł za akcję. W wyniku wezwania Atlantis wraz z podmiotami zależnymi chce osiągnąć 554.400 akcji, czyli 66 proc. głosów. Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 23 kwietnia i potrwają do 7 maja.

Wzywający oświadczył, że zamierza podjąć działania mające na celu doprowadzenie do wzmocnienia sytuacji finansowej spółki oraz jej dalszego rozwoju, w tym z zachowaniem dotychczasowej działalności spółki, a także w przyszłości rozwinięciem jej działalności na innych rynkach. W listopadzie ubiegłego roku Resbud informował, że w ramach restrukturyzacji spółka planuje zwolnić od grudnia 2011 r. do kwietnia 2012 r. około 30 pracowników. Przeciętne zatrudnienie w Resbudzie w pierwszej połowie 2011 roku wynosiło 127 osób.

Zelmer

Zelmer utworzył spółkę w Kazachstanie "Zelmer Kazachstan", a głównym celem zawiązania spółki jest wyraźne zdynamizowanie sprzedaży produktów Zelmera na rynku kazachskim oraz w Azji Środkowej - poinformował Zelmer w komunikacie. "Powołanie spółki zależnej Zelmer Kazachstan stanowi kontynuację przyjętej strategii budowania silnej pozycji Zelmer SA i rozwijania sprzedaży na rynkach zagranicznych pod własną marką. Podstawowym celem zawiązania spółki jest wyraźne zdynamizowanie sprzedaży produktów Zelmer na rynku kazachstańskim oraz w Azji Środkowej" - podał Zelmer. Podstawowym przedmiotem działalności spółki będzie import, eksport produktów Zelmer oraz działalność marketingowa, handel hurtowy i detaliczny. Kapitał założycielski spółki wynosi 4.600.000 KZT, a Zelmer objął 100 proc. udziałów, co sfinansuje ze środków własnych Zelmer.

Milkiland

Rosja i Ukraina uzgodniły zniesienie czasowo wprowadzonych limitów w eksporcie ukraińskich serów, podała notowana na GPW firma mleczarska Milkiland. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pozytywny wynik spotkania ministra Poroszenko i prezesa Rospotrebnadzor [federalnej agencji ds. ochrony konsumentów - przyp. ISB] dotyczących zniesienia ograniczeń w eskorcie ukraińskiego sera do Rosji. Jesteśmy gotowi kontynuować konstruktywną współpracę z Rospotrebnadzor, tak żeby utrzymać tradycyjnie wysoką jakość naszych produktów sprzedawanych do Rosji" - powiedział przewodniczący rady dyrektorów Milkiland Anatoliy Yurkevych, cytowany w komunikacie.

Solar Company

Kurs akcji Solar Company wzrósł w czwartek podczas debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych o 5 proc., do 13,65 zł.>>>>

Asseco BS

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions (ABS) zdecydowało o przeznaczeniu praktycznie całego zysku z 2011 r. i części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na dywidendę, poinformowała spółka. ABS wypłaci dywidendę w wysokości 0,96 zł na akcję.>>>>

Unibep

Zarząd spółki budowlano-deweloperska Unibep zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4,08 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to wypłatę w wysokości 12 gr na akcję.>>>>

KGHM

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź ogłosiła w czwartkowej prasie konkurs na stanowisko prezesa zarządu oraz czterech członków zarządu: do spraw finansowych, produkcji, rozwoju i korporacyjnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 maja 2012 r.>>>>

Minister skarbu, Mikołaj Budzanowski, poinformował w rozmowie z PAP, że zakup Tauronu nie był na razie przedmiotem analiz rady nadzorczej KGHM. Jego zdaniem miedziowy koncern powinien na razie skupić się na inwestycjach w Kanadzie i Chile.>>>>

Indykpol

Zarząd spółki drobiarskiej Indykpol zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 1,5 mln zł z zysku za 2011 r., poinformowała firma w komunikacie. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,48 zł na akcję.>>>>

Zobacz też rekomendacje

PKN Orlen

PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za I kw. 2011 r. wyniósł ok. 0,9 mld zł, podała spółka w raporcie. Orlen szacuje, że dodatni wpływ wyższych wolumenów sprzedaży przewyższył negatywny wpływ otoczenia makroekonomicznego.>>>>Unibep

Spółka budowlano-deweloperska Unibep wyemitowała - w trybie emisji niepublicznej - zerokuponowe obligacje serii A o wartości nominalnej 22 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Unibep SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2012 roku przeprowadził, w trybie emisji niepublicznej emisję obligacji serii A, zero kuponowych z terminem zapadalności 14 miesięcy (data zapadalności 19 czerwca 2013 r.)" - głosi komunikat. "Łączna liczba wyemitowanych obligacji to 22.000 sztuk o wartości nominalnej jednej obligacji 1000 zł. Emisji obligacji dokonano w ramach programu emisji obligacji Unibep SA" - czytamy dalej. W lutym ub.r. akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości max. 50 mln zł w terminie do końca 2012 roku. Program obligacji związany jest z realizacją planu inwestycyjnego spółki.

Nova KBM

Ales Hauc otrzymał zezwolenie Banku Słowenii na pełnienie funkcji prezesa zarządu Nova KBM, podał notowany na GPW bank w komunikacie. "Nova KBM informuje, że otrzymał decyzję Banku Słowenii, według której Ales Hauc otrzymał zezwolenie na pełnienie funkcji prezesa zarządu Nova KBM" - głosi komunikat. W połowie marca br. rada nadzorcza Nova KBM mianowała Hauca na prezesa instytucji. Podkreślała, że Hauc rozpocznie pięcioletnią kadencję po uzyskaniu zezwolenia Banku Słowenii.
W połowie lutego br. ze stanowiska prezesa banku zrezygnował Andrej Plos, powołany na nie w grudniu 2011 r.

Eurotel

Akcjonariusz Eurotela, posiadający 27,9 proc. udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki, chce, by z zysku za 2011 r. Eurotel wypłacił akcjonariuszom 1,64 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Zarząd Eurotela rekomendował wcześniej dywidendę w wysokości 1,5 zł na akcję. Akcjonariusz Eurotela, Jacek Fołtarz, chce, by na dywidendę za 2011 r. spółka przeznaczyła 6,15 mln zł z zysku za ubiegły rok.
Zarząd Eurotela rekomendował wcześniej przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok kwoty 5,62 mln zł, co oznaczałoby 1,50 zł na akcję. O wypłacie dywidendy zdecyduje WZA spółki zaplanowane na 8 maja. Zysk Eurotela w 2011 roku wyniósł 6.155.425,89 zł. Z zysku za 2010 rok Eurotel wypłacił dywidendę w wysokości 1,4 zł.

Ferro

Ferro planuje przeprowadzenie skupu do 1 mln akcji własnych w celu ich umorzenia. Spółka może przeznaczyć na ten cel kwotę nie większą niż 11 mln zł - wynika z projektów uchwał na ZWZ Ferro, które odbędzie się 23 maja. Proponowana maksymalna cena, po jakiej będą nabywane akcje, to 10,60 zł, a minimalna to 4,95 zł. Program może potrwać 24 miesiące od daty uchwalenia skupu.

Multimedia Polska

Multimedia Polska (MMPPL) uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie 100 proc. udziałów Stream Communications - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. "Decyzja Urzędu pozwoli na finalizację transakcji, której wartość wyniosła 153 mln zł oraz na rozpoczęcie integracji sieci obydwu spółek" - napisano w komunikacie. Spółka podała, że dzięki akwizycji Multimedia Polska zyskują ponad 100 tys. abonentów oraz około 180 tys. gospodarstw domowych będących w zasięgu sieci Stream Cominications.
Sieć obejmuje miejscowości położone głównie na południu Polski i w znaczącej większości niepokrywające się z siecią Multimedia Polska. Dzięki przejęciu Stream, baza abonentów Multimedia Polska wzrasta do 825 tys., a liczba gospodarstw domowych do ponad 1,4 mln.

TMR

Słowacka spółka Tatry Mountain Resorts (TMR) chce, aby jej akcje były notowane na warszawskiej giełdzie od października lub listopada tego roku, nie rozważa jednak obecnie połączenia debiutu z emisją nowych walorów. TMR, który jest zainteresowany przejęciem spółki Polskie Koleje Linowe, planuje po zakończeniu akwizycji dalsze inwestycje w Polsce. Spółka chce wejść w posiadanie hoteli w Zakopanem i okolicach - poinformował w rozmowie z PAP prezes spółki Bohus Hlavaty.>>>>

Ulma Construccion, Erbud

Ulma Construccion Polska zawarła z Erbudem umowę na realizację inwestycji centrum logistyczno-magazynowego w Koszajcu - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu to 26 mln zł. Przewidywanym terminem rozpoczęcia prac jest kwiecień 2012 roku, a zakończenia grudzień 2012 r. Jednocześnie spółka poinformowała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość obrotów z Erbudem wyniosła łącznie 32.751.504 zł.

Avia SG

Litewska spółka z branży lotniczej Avia Solutions Group AB miała 2,53 mln EUR skonsolidowanego zysku netto w 2011 roku wobec 5,15 mln EUR zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.>>>>

DSS

Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) zamierza złożyć w możliwie najkrótszym terminie (najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania orzeczenia) formalne zażalenie na wydane orzeczenie sądu w sprawie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej spółki, podano w komunikacie.>>>>