Po jednym dniu działania uruchomionej przez rząd specjalnej strony internetowej, gdzie można przekazywać takie wiadomości, podkreśla się, że nikt nie spodziewał się tak masowego odzewu na apel Rady Ministrów.

Obliczono, że średnio co 4 sekundy nadsyłany jest kolejny sygnał.

Rząd wyjaśnił wcześniej, że informacje te pomogą ekspertom dokończyć prace, mające na celu wskazanie wszystkich miejsc i przypadków nadmiernego wydawania publicznych pieniędzy, głównie w administracji państwowej.

Specjaliści już analizują nadesłane sygnały.

Inicjatywa zwrócenia się do obywateli z prośbą o pomoc w szukaniu oszczędności została zawarta - i natychmiast wcielona w życie- w rządowym projekcie ustawy o rewizji wydatków w całej administracji, w tym w poszczególnych ministerstwach. Przewiduje ona, że w ten sposób uzyska się dodatkowo 4,2 miliarda euro. Jeśli natomiast - ostrzegł rząd - oszczędności te nie znajdą się, od października podniesiony zostanie podatek VAT, z 21 do 23 procent.