„ZWZ ustala łączną kwotę netto w wysokości 30.952.260 zł pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zysków zatrzymanych spółki (…) jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy, co oznacza że dywidenda na jedną akcję będzie wynosić 0,12 zł" – czytamy w projektach uchwał.

W czerwcu 2011 ZWZ, zgodnie z rekomendacją zarządu zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję, czyli 18,0 mln zł z zysku za 2010 rok.

W 2011 roku Robyg miał 22,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 31,70 mln zł zysku rok wcześnie.