Bank BPH w wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi zawarł porozumienie w sprawie zasad rozwiązywania z maksymalnie 600. pracownikami umów o pracę w ramach zwolnień grupowych, poinformował bank w komunikacie.

„Porozumienie obowiązuje do 30 listopada 2012 roku i określa zasady świadczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę z nie więcej niż 600 pracownikami banku. Program osłonowy obejmuje dodatkowe odszkodowania, których wysokość uzależniona jest od stażu pracy w banku, a także działania wspierające zwalnianych pracowników" - podał bank.

W kwietniu bank poinformował, że rozpoczął negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia o ok. 600 pracowników. Koszty związane z racjonalizacją zatrudnienia zostaną zaliczone w ciężar II kw.

W opinii zarządu banku, decyzja o racjonalizacji zatrudnienia stanowi wsparcie dla osiągnięcia zakładanych przez bank celów biznesowych i zapewnienia jego długoterminowej zyskowności.

Bank BPH miał 218,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 135,21 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 205,83 mln zł zysku netto wobec 143,97 mln zł straty rok wcześniej.