Pozostałą część zysku w wysokości 26,19 mln zł zarząd rekomenduje przekazać na kapitał zapasowy spółki, podano także.

"Zarząd spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 27 września 2012 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 16 października 2012 roku" - głosi komunikat.

W ub. roku dywidenda wyniosła 1,50 zł na akcję. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 87,63 mln zł zysku netto wobec 85,89 mln zł zysku rok wcześniej. W I kw. 2012 r. NG2 miało 2,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 6,23 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 256,61 mln zł wobec 184,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 3,35 mln zł straty netto wobec 9,13 mln zł straty rok wcześniej.