Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13,12 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 36,68 mln zł wobec 17,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 47,80 mln zł zysku netto wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej.