Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,79 mln zł wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 9,64 mln zł wobec 13,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 2,21 mln zł straty netto wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej.