Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 26,20 mln zł wobec 1,48 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 18,26 mln zł wobec 6,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 0,92 mln zł straty netto wobec 1,33 mln zł straty rok wcześniej.