Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,08 mln zł wobec 15,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 88,44 mln zł wobec 81,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 0,62 mln zł zysku netto wobec 3,16 mln zł zysku rok wcześniej.