Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu.

"Zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 29 maja 2012 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 46.128.315,00 zł, tj. po 5 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 9 225 663 akcje Grupy Kęty" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 12 lipca 2012 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 2 sierpnia 2012 r.

W 2011 r. Grupa Kęty miała 114,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 89,70 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1.489,71 mln zł wobec 1.210,52 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, zysk netto wyniósł odpowiednio: 63,63 mln zł wobec 53,39 mln zł.