"Zarząd będzie rekomendował w przyszłości walnemu zgromadzeniu podejmowanie uchwał w sprawie dywidendy w kwocie na poziomie 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy" - czytamy w strategii.

ZAT podał, że decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem czynników dotyczących spółki i Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.

"Ogólnym założeniem polityki Azotów Tarnów w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kierować się będzie koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych, standingu finansowego czy kapitału do dalszego rozwoju Grupy" – czytamy dalej.

Już wcześniej ZAT zapowiadały, że począwszy od zysku za 2012 r. spółka będzie wnioskować o przeznaczenie 40-60% rocznych zysków na dywidendę. Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce miały 461,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 390,95 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 207,88 mln zł zysku netto wobec 60,66 mln zł zysku rok wcześniej. Cały zysk za 2011 przeznaczono na kapitał zapasowy.