Agencja Standard & Poor's Ratings Services podniosła długoterminowy rating dla Cyfrowego Polsatu do BB z BB-, poinformowała agencja w komunikacie.

Perspektywa ratingu jest stabilna. Do poziomu BB z BB- podniesiono również rating dla wartej 350 mln euro transzy obligacji wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance.

"Podwyższenie ratingu uwględnia poprawę ryzyka finansowego spółki, który teraz określamy, według naszych kryteriów, jako 'znaczące' w stosunku do 'agresywnego' wcześniej. Od czasu przejęcia przez spółkę TV Polsat, wskaźniki finansowe grupy poprawiły się w większym stopniu, niż oczekiwaliśmy. Spodziewamy się teraz, że ten trend, choć w spowolnionym tempie, będzie kontynuowany w 2012 r." - czytamy w komentarzu S&P.

Analitycy zaznaczają także, że podniesienie ratingu związane jest z oczekiwaniem, że spółka będzie kontynuować ostrożną politykę finansową i wykorzysta nadwyżki pieniężne do zredukowania zadłużenia.

Cyfrowy Polsat miał 205,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 76,40 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 674,13 mln zł wobec 402,78 mln zł rok wcześniej.