Decyzja jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Cinema City International postanawia uznać decyzję zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2011, zgodnie z propozycją zarządu przedstawioną w raporcie rocznym za 2011 r." - czytamy w treści uchwały.

W 2011 roku spółka miała 20,93 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 30,41 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 267,46 mln euro wobec 325,76 mln euro.