Roczna cena docelowa walorów PGE została ustalona na poziomie 19,5 zł, o 9,3 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 21,5 zł.

We wtorek na koniec sesji akcje PGE kosztowały 19,2 zł, o 1,6 proc. taniej od wyceny analityków.