Rozpoczęcie prac planowane jest już w połowie sierpnia br., podała spółka w komunikacie. "Uzupełnienie naszych zasobów sprzętowych o nowoczesną wiertnię to ważny krok dla zintensyfikowania prac na Ukrainie. Program wierceń na ten rok jest bardzo ambitny, a oczekiwania dotyczące ukraińskich aktywów wysokie. Dodatkowo prace przy odwiercie M-16 zakładają dotarcie do położonych głęboko, nieeksploatowanych dotąd stref. Za decyzją o zakontraktowaniu współpracy z Burova Kompaniya Ukrburservice stoi więc szansa na zwiększenie rezerw oraz kolejny wzrost produkcji na Ukrainie" – powiedział Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich, dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że pierwsza z wiertni pozostająca w zasobach KOV jest obecnie przenoszona z koncesji Północne Makiejewskoje do odwiertu M-20 na polu Makiejewskoje, gdzie prace mają ruszyć w połowie lipca i osiągnąć planowaną głębokość 2 000 metrów. "Prace przy Północne Makiejewskoje-1 zakończyły się w połowie czerwca. Odwiert osiągnął głębokość docelową 2 500 metrów, a wstępne testy wskazały na występowanie czterech potencjalnych stref gazu" - głosi też komunikat.

W połowie czerwca KOV uzyskał przepływ na poziomie prawie 85 tys. m sześc. dziennie w odwiercie Makiejewskoje-21 na Ukrainie i planuje podłączyć go do komercyjnej produkcji pod koniec III kwartału 2012 r. KOV zapowiadał wtedy weryfikację programu wierceń zaplanowanego na ten rok pod kątem przyspieszenia prac nad obiektem M-20, aby ruszyć z pracami już w połowie lipca.

Spółka wydobywcza Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) miała 0,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,43 mln USD straty rok wcześniej. Zysk netto za I kw. 2012 r. uwzględniający udziały niesprawujące kontroli wyniósł 2,03 mln USD wobec 1,89 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu wyniosły 21,82 mln USD wobec 4,83 mln USD rok wcześniej.