„KNF udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych" - podano w komunikacie.

Jednocześnie KNF udzieliła zezwolenia na utworzenie Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Rolę agenta transferowego będzie pełnił Atlantic Fund Services. Depozytariuszem został bank Pekao SA.

Spółka Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych została zawiązana 18 kwietnia 2011 roku. Jest firmą prywatną, założoną przez Caspar Asset Management. TFI kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, posiadających nadwyżkę środków finansowych na poziomie min.100.000 zł, Aktywa pod zarządzaniem Caspar Asset Management wyniosła 370,56 mln zł na koniec czerwca 2012 r.