Jako przyczyny wymieniono m.in. osłabienie fundamentów finansowych banku oraz znaczące zwiększenie presji na adekwatność kapitałową Nova KBM.

Wcześniej bank podawał, że prognozuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 7,8 mln euro w 2012 r. wobec 83,98 mln euro straty netto w 2011 r. Odpisy i rezerwy na utratę wartości mają spaść prawie o połowę w porównaniu z 2011 rokiem.

Nova KBM miał 38,62 mln euro straty netto w I półroczu 2012.