Ze złóż "Kawarna" oraz "Kaliakra" obecnie wydobywa się 443 mln m sześc. gazu rocznie, co stanowi 15 proc. zapotrzebowania Bułgarii.

Według prognoz bułgarskiego resortu gospodarki i energetyki po rozpoczęciu wydobycia z trzeciego złoża "Kawarna Iztok" udział krajowej produkcji w zużyciu gazu wzrośnie w 2013 r. do 30 proc. Zasoby trzech złóż są oceniane łącznie na 3 mld m sześc.

Krajowy gaz jest o 40 proc. tańszy od importowanego od Rosji.

Melrose Resources działa w Bułgarii od 12 lat. W tym okresie spółka zainwestowała około 250 mln dolarów.

"Kawarna Iztok" o powierzchni 3,97 kilometrów kwadratowych jest najmniejszym z trzech złóż pod wodami Morza Czarnego, lecz według spółki jego eksploatacja jest opłacalna.

W połowie lipca francuski koncern Total wygrał konkurs na podmorskie poszukiwania gazu ziemnego i ropy u wybrzeży Bułgarii. Drugim kandydatem w konkursie był Melrose Resources.

Bułgaria, która importuje od Rosji około 85 proc. potrzebnego dla jej gospodarki gazu, liczy, że pozytywne wyniki tych poszukiwań umożliwią dywersyfikację dostaw i częściowe uniezależnienie się od rosyjskich dostaw.