Odczyt ADP celowo pomijam, bo po pierwsze nie zawsze przekładał się on na rzeczywistą poprawę w danych Departamentu Pracy, a po drugie 163 tys. to lepiej, niż prognoza na poziomie 120 tys., ale gorzej, niż w czerwcu (172 tys.). Naszym zdaniem jedyne, co może zrobić dzisiaj FED to zwiększyć zakupy obligacji zabezpieczonych hipotekami tzw. MBS w ramach programu Operation Twist i zasugerować utrzymanie niskich stóp procentowych do połowy 2015 r. (do tej pory mówi się o końcu 2014 r.). To może być uznane przez rynek jako pewna zapowiedź do jednak uruchomienia działań a la QE3 na wrześniowym posiedzeniu. Nie oznacza to jednak, iż FED na takie ruchy rzeczywiście się dzisiaj zdecyduje. To może rozczarować rynki, chociaż nie tak bardzo jak jutrzejszy komunikat ECB. Wprawdzie włoski premier Mario Monti poparł dzisiaj potencjalne działania ECB w kwestii stabilizowania rynku długu i wyraził nadzieję, że fundusz ratunkowy ESM dostanie w „stosownym czasie” licencję bankową, to inwestorzy cały czas zwracają uwagę na utrzymujący się opór Niemiec w tej materii. W ubiegłym tygodniu szef ECB dal rynkom wiele nadziei, których szybkie spełnienie jest po prostu niemożliwe.

Analiza techniczna EURUSD wskazuje, iż szanse na wyraźne złamanie okolic 1,2330 oddalają się, a rynek zaczyna wchodzić w prognozowaną na drugą połowę tygodnia korektę spadkową. Pierwszym celem mogą okazać się okolice 1,2224-41 oparte o minima z zeszłego tygodnia. Celem do piątku jest test rejonu 1,2150-70, ewentualnie jego naruszenie.

Nota prawna: Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.