"Zwrot na średnim kapitale (ROE) spadł do 12,9% z 13,6%, a marża odsetkowa do 3,6% z 3,7%"- czytamy w raporcie.

Bank podał też, że fundusze podstawowe (Tier I) wzrosły do 19,3 mld zł na koniec I półrocza. Bank Pekao miał 704,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 714,30 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w II kw. 2012 r. 695,21 mln zł wobec 702,36 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 663 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 616-703 mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 1414,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1362,60 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I-II kw. 2012 r. 1396,45 mln zł wobec 1336,87 mln zł rok wcześniej.