Sędziowie ocenili, że przewidywana w pakcie złota reguła, według której roczny deficyt strukturalny nie może przekroczyć 0,5 proc. nominalnego PKB, może być zapisana w ustawie organicznej, usytuowanej między konstytucją a ustawą.

Socjalistyczny rząd Hollande'a podkreślał, że nie chce wpisywać do konstytucji złotej reguły budżetowej. Orzeczenie Rady toruje drogę do przyjęcia paktu fiskalnego dyscyplinującego finanse publiczne pod koniec września za pomocą "superustawy". Wymaga ona jedynie zwykłej większości w parlamencie.

Z kolei do reformy konstytucji potrzebna byłaby zgoda trzech piątych parlamentarzystów podczas specjalnej wspólnej sesji parlamentu. Nowelizacja mogłaby wiązać się też z dogłębną debatą na temat UE, która mogłaby wydobyć na światło dzienne podziały na lewicy, czego chciał uniknąć Hollande.

"Prezydent wzywa rząd do szybkiego przygotowania projektu ustawy zezwalającej na ratyfikację paktu oraz projektu ustawy organicznej gwarantującej odpowiednie stosowanie tekstu" - napisało biuro Hollande'a w oświadczeniu.

Dokument pod nazwą "Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej" został sfinalizowany na szczycie UE w Brukseli 30 stycznia, po rekordowo krótkich, dwumiesięcznych negocjacjach, a podpisany na kolejnym szczycie 2 marca.